Kategorie
Bez kategorii

Niepubliczne przedszkole Mokotów zaprasza wszystkie dzieci!

Niepubliczne przedszkole Mokotów poleca promowanie wczesnego czytania i pisania wśród małych dzieci! Aby promować radość małych dzieci w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu, niepubliczne przedszkole Mokotów, nauczyciele i dorośli rodzice muszą zapewnić różnorodne interesujące doświadczenia językowe. Dzieci, które mają trudności z czytaniem w klasach podstawowych, często miały ograniczone doświadczenie w nauce czytania i pisania. Dzieci z trudnościami w czytaniu mają mniejszą znajomość liter, mniej wrażliwości na pojęcie, że dźwięki mowy różnią się od ich znaczenia, mniejszą znajomość podstawowego celu i mechanizmów czytania oraz gorszą ogólną zdolność językową. Dzieci z przedszkola niepublicznego na Mokotowie, które są wykwalifikowanymi czytelnikami, rozumieją alfabet i litery, wykorzystują wiedzę i strategie w celu uzyskania znaczenia z druku, a także potrafią łatwo rozpoznawać słowa i czytać płynnie.

Świadomość fonologiczna – czy wiesz czym jest? Docenienie dźwięków i znaczeń wypowiadanych słów. Na przykład dziecko świadome fonologicznie może słyszeć i wypowiadać rymowane słowa, dzielić słowa na dźwięki i / lub sylaby i ponownie je składać, a także rozpoznać, że grupy słów mają ten sam dźwięk na początku (ryba, żaba, owoce), lub ten sam dźwięk na końcu (kości, myszy, lód).

Świadomość fonemiczna – co to takiego?
Zaawansowana forma świadomości fonologicznej. Świadomość, że drukowane symbole, takie jak litery, systematycznie reprezentują dźwięki składowe języka. Dzieci uczęszczające do miejsca jakim jest niepubliczne przedszkole Mokotów, a wykazujące świadomość fonemiczną rozpoznają relację dźwięk – symbol. Świadomość fonemiczna pozwala dzieciom „wypowiadać” słowa.